Front Bolig as

Front Bolig er etablert i 2006, og har sitt utspring fra byggefirma Artel AS og Mesterhus Stavanger AS. Artel ble etablert i 1991 og er et av distriktets større byggefirma med over 60 fast ansatte tømrer og ca 100 millioner kroner i omsetning.

I 1995 var vi med og etablerte Mesterhus Stavanger AS, og har i årene etter vært sterkt medvirkende til utviklingen av dette selskapet. Vi har gjennom dette selskapet forestått store boligutbyggingsprosjekter i Stavanger-regionen, blant annet ved Gauselbakken Panorama og Søra Bråde. Nå er tiden inne for at vi vil rendyrke boligkonseptet i egen organisasjon, og vi har i den anledning etablert et eget boligselskap som skal forestå dette arbeidet for oss. Tilknytningen til Mesterhuskjeden er uforandret, og vi vil fortsatt garanteret et Mesterverk til våre boligkjøpere.

Gjennom byggefirmaet og boligselskapet har vi opparbeidet oss en stor kompetanse på utvikling, salg og gjennomføring av boligprosjekter, og mener oss særdeles godt rustet til å realisere din boligdrøm. 
 

 
Front Bygg as. Front Bolig as. Kvitsøygata 19, 4014 Stavanger