Porsholen Barnehage


Totalentreprise. Oppgradering av eksisterende bygg samt påbygg.

Oppgradering av eksisterende bygg samt tilbygg på Porsholen Barnehage i Sandnes.

Det nye bygget er på to plan hvor det er tre avdelinger. I det gamle bygget er det etter ombygging en avdeling pluss personalfunksjoner og grupperom.
Tilbygget har et bruttoareal på 455 m² slik at barnehagen har nå ett samlet bruttoareal på 850 m².

Utført i tidsrommet 2008-09
Oppdragsgiver er Sandens kommune
Arkitet er Arkitektkontoret Vest as 

 
Front Bygg as. Front Bolig as. Kvitsøygata 19, 4014 Stavanger